Geloofsopvoeding

Handboek jongeren en religie € 29,90
Handboek jongeren en religie

>> Bij aanbieding: geleverd met A-korting vanaf 3 ex. (met RvR)Na lange tijd weer een nieuw handboek over jongeren en religie; met actueel onderzoek, best practices, tips en contactadressen - Voor het eerst is ook de situatie van moslimjongeren in Nederland in kaart gebracht!Flaptekst:Zappers, relishoppers, legobouwers. Jongeren in Nederland; je ziet ze nauwelijks nog in de kerk of de moskee. Toch zijn ze wel degelijk bezig met zingeving en religieuze activiteiten. Ze bewegen zich in diffuse sociale netwerken en zijn moeilijk te traceren, laat staan langdurig te binden. Hoe stellen deze jongeren hun eigen bouwpakket van zingeving samen en waaruit kiezen ze? Uit de tradities van de grote wereldreligies? En waaruit nog meer? Welk effect heeft de religieuze erfenis van ouders op jongeren? Welke bronnen boren moslimjongeren aan voor hun religieuze zingeving? Wat voor adviezen kunnen jongerenwerkers geven aan religieuze instituten?Het Handboek Jongeren religie toont de stand van zaken en laat zien welke rol voor godsdienstige instituten als de kerk en de moskee kan zijn weggelegd. Met behulp van een nuttige typologie van de verschillende groepen jongeren wordt het veld van religieus jongerenwerk inzichtelijk. Actueel onderzoek door verschillende specialisten in het veld van jongerenpastoraat, jeugdwerk en islamitisch jongerenwerk, wordt afgewisseld met best practices: voorbeelden van succesvolle projecten met jongeren, waaronder swingende jeugdkerken uit neo-evangelicale hoek, eucharistievieringen voor tieners, een bezoekgroep voor jonge gedetineerde moslims en een Ramadan festival. Bij de best practices worden telkens ook tips, contactgegevens én valkuilen vermeld.Met bijdragen van Nora Asrami, Angela Berben-Schuring, Clazien Broekhoff-Bosman, Monique van Dijk-Groeneboer, Toke Elshof, Joris Kregting, Martijn de Koning, Jacques Maas, Johan Roeland en Hijme Stoffels.AGENDA: - Symposium over Jongeren in religie op de Faculteit Katholieke Theologie Utrecht op donderdag 11 nov 2010, zie www.uvt/fkt- Kloosterweekend op 28 en 29 jan 2011 in het Dominicanenklooster te Huissen

De kleine vossen in het gezin € 14,50
De kleine vossen in het gezin

Harriet Beecher Stowe, 14-6-1811 - 1-6-1896 was een Amerikaans abolitioniste en schrijfster. Beecher-Stowe groeide voornamelijk op in Hartford. Zij was de doch-ter van Lyman Beecher, een vooraanstaand Congregationalistisch predikant uit Boston, en zuster van eminent predikant Henry Ward Beecher. In 1832 verhuisde haar familie naar Cincinnati, een andere thuishaven van de abolitionistische beweging, waar haar vader de eerste president werd van het Lane Theological Seminary. In Cincinnati deed ze eerstehands kennis op over slavernij en de Un-derground Railroad en voelde ze zich geroepen De hut van Oom Tom (Uncle Tom's Cabin) te schrijven, de eerste Amerikaanse roman met een neger in de hoofdrol. Er wordt aangenomen dat het boek geba-seerd is op het leven van Josiah Henson. Het is een beschrijving van het leven van Amerikaanse slaven dat tussen 1851 en 1852 in serie-vorm gepubliceerd werd in het abolitionistische blad de National Era. Het boek werd wereldwijd een enorm succes en verscheen in ruim zestig talen. Het was een sterk pleidooi voor de afschaffing van de slavernij en vooral in Europa werd zij hierom als heldin ontvangen en geestdriftig toegejuicht. Sommigen zagen in haar debuutroman een aanleiding voor de Ame-rikaanse Burgeroorlog. Volgens Stowe's zoon zou Abraham Lincoln haar in 1862 hebben begroet met de woorden 'So this is the little lady who started this great war.' Historici hebben deze woorden echter nooit kunnen staven. Haar tweede boek: "Dred: A Tale of the Great Dismal Swamp", had veel minder succes. Zij schreef in totaal meer dan 10 werken waaron-der dit onderhavige boek waarin zij de normen en waarden preekt en hoe zich te gedragen in huwelijk en andere omgangsmogelijkheden. Er schuilt veel waarheid in haar woorden, maar het moet toegegeven worden: Ze gebruikt wel veel woorden en voorbeelden om haar gelijk te staven.