Sociologie

Over de ideologie van nieuw-rechts € 21,95
Over de ideologie van nieuw-rechts

Sinds enkele jaren is een nieuw-rechtse ideologie aan het opleven die steeds groter succes weet te behalen. Met de verkiezing van Trump, de stijgende invloed van het Forum voor Democratie van Thierry Baudet en de opkomst van rechts-populistische partijen in heel Europa is duidelijk geworden dat nieuw-rechts zich niet meer aan de zijlijn ophoudt, maar inmiddels is doorgedrongen tot het centrum van de macht. Maar wat betekent deze ideologie? En op welke historische wortels baseert zij zich? In Over de ideologie van nieuw-rechts geeft Stijn Klarenbeek antwoord op deze vragen. Het boek geeft een overzicht van de centrale denkers die de stroming hebben vormgegeven en de politici die nu haar richting bepalen. Er worden verbanden gelegd tussen Amerikaanse organisaties die Trump hebben helpen winnen en Nederlandse groeperingen met overeenkomstige doeleinden. In het boek wordt duidelijk dat er complexe netwerken tussen de Verenigde Staten en Europa bestaan die gezamenlijk hetzelfde doel nastreven: een nieuw-rechtse mars door de instituties die onze samenlevingen volledig moet transformeren, gebaseerd op racisme, seksisme en xenofobie. Hiermee zet nieuw-rechts zich af tegen het ‘cultuurmarxisme’: de voorstelling dat de maatschappij wordt beheerst door linkse activisten die als doel hebben de westerse cultuur te ondermijnen. In Over de ideologie van nieuw-rechts wordt aangetoond dat dit een paranoïde complottheorie is die bovendien antisemitische wortels heeft. Het boek laat ook zien dat de nieuw-rechtse ideologie kan ontsporen in gewelddadig extremisme: de neonazi-betogingen in Charlottesville in de zomer van 2017 en de schietpartij van de Noorse terrorist Anders Breivik zijn voortgevloeid uit dezelfde theorieën als die van de rechts-populistische politici in onze parlementen. Als we de verdere opkomst van nieuw-rechts een halt willen toeroepen moeten we eerst begrijpen waar nieuw-rechts voor staat, en dit boek is daar een aanzet toe,vóór het te laat is en de rechtse mars door de instituties met succes wordt bekroond, en we gaan leven in een donker, verstikkend en intolerant klimaat.

De circulaire economie € 21,95
De circulaire economie

De circulaire economie geniet groeiende belangstelling van burgers, bedrijven en overheden. Afval en verspilling worden steeds meer taboe. Als antwoord knopen groene ondernemers het uiteinde van de ene keten aan het begin van een andere, en ontwikkelen en passant nieuwe verdienmodellen. Ook bestaande bedrijven haken enthousiast aan. Eindelijk lijkt er een manier gevonden waarop de economie kan blijven groeien en toch duurzaam wordt. De belofte wordt echter niet zomaar ingelost. De meeste aandacht gaat uit naar de economische schaarste van grondstoffen. Dat fenomeen is van een veel lichtere orde dan het werkelijke probleem: de eindige capaciteit van de natuurlijke ecosystemen. Die capaciteit is door de groeidwang van de economie sterk onder druk komen te staan. Als we een gezonde, houdbare economie willen die de eigen voedingsbodem intact laat, dan moet het economisch systeem flink op de schop. Vooral de kloof tussen producent en consument, die na anderhalve eeuw oliegedreven globalisering flink is gegroeid, zal de komende decennia kleiner moeten. Socrates Schouten (1985) onderzoekt de kansen en kwaliteiten van de verschillende ideeën voor een nieuwe, groene economie. Hij studeerde milieuwetenschappen aan de Technische Universiteit Delft en de Universiteit Leiden. Sindsdien werkt hij voor of met diverse maatschappelijke organisaties op het gebied van duurzaamheid, recycling, groene politiek en de vernieuwing van het economisch denken. De circulaire economie kan daarbij een uitstekend model zijn. Daarbij is uitdrukkelijk inspiratie nodig uit alle hoeken van de samenleving. Schouten analyseert in dit boek de verschillende aspecten en mogelijkheden van de circulaire economie. Hij bepleit een fundamentele vergroening van de economie met nieuwe rollen voor de overheid, bedrijven en individuen. Eindelijk een boek over de circulaire economie dat niet in zijn eigen kringen ronddraait. Op basis van een grondige en zeer informatieve analyse relativeert Socrates Schouten het al decennia veelbelovende concept dat onze grote duurzaamheidsproblemen zou gaan oplossen. Zo roept de wens - van bezit naar gebruik - het probleem op van de bezitloze en daarmee al gauw rechteloze burger. En aan het recirculeren van grondstoffen hangt een niet mis te verstaan prijskaartje wat betreft het daarmee gepaard gaande energiegebruik. Een echte circulaire economie, zo concludeert Schouten, vereist een wezenlijk andere economie, waarin de eindigheid van het mondiale systeem en de grenzen aan de groei alsnog worden erkend. prof. Klaas van Egmond (SER/UU) In een tijd waarin iedereen over de circulaire economie praat, stelt Schouten de echte lastige vragen over de potentie van een nieuwe economie en scheidt hij de kretologie van de echte vernieuwing in ons economisch stelsel. Daarmee maakt Schouten de discussie niet makkelijker en gaat hij de rol van spelbreker niet uit de weg. Maar voor wie het huidige duurzaamheidsdebat goed wil begrijpen, is 'De circulaire economie' een must-read. Bas Eickhout

911 € 24,95
911

Een mooi Porsche 911 boek voor elke Porsche liefhebber.Een mooi Porsche 911 boek voor elke Porsche liefhebber. Ondernemers, schrijvers, bankiers, oud geld, acteurs en actrices en nu millenials. Wat beweegt deze auto? Ik kon de sportwagen van mijn dromen niet vinden, dus heb ik hem zelf gebouwd.' - Ferry Porsche De Porsche 911 doet iets met je. Ulf Poschardt, krantenman, schrijver, filosoof en fervent Porsche-rijder, weet daarvan mee te spreken. In dit boek beschrijft hij de 911 als fenomeen in de wereld van de hedendaagse cultuur, de techniek en het design en bekent hij zijn liefde voor deze 'persoonlijke autonomie op vier wielen'. Hij legt de Porsche-rijder op de divan en stelt dat een klein beetje narcisme best mag. Dat wil zeggen: niet iedereen kan of hoeft in een Porsche te rijden, maar het 911-levensgevoel, dat staat voor vrijheid en alles durven te geven, is er voor ons allemaal. Ulf Poschardt hoofdredacteur van Die Welt en verfent Porsche-rijder. Hij publiceerde onder andere DJ Culture (1995) en het boek Über Sportwagen (2002).

Gekochte tijd € 29,95
Gekochte tijd

Heeft het kapitalisme zijn beste tijd gehad? In Gekochte tijd legt de Duitse socioloog Wolfgang Streeck nauwgezet de diepere oorzaken bloot van de huidige financiële crisis. Streeck plaatst de grootste crisis die het naoorlogs kapitalisme heeft gekend in historisch perspectief en legt uit hoe het zo ver heeft kunnen komen. Volgens zijn baanbrekende analyse is de crisis het gevolg van jarenlang neoliberaal beleid, ingezet in de jaren zeventig en daarna steeds verder uitgebreid, dat de schuldenlast van staten en particuliere huishoudens in de westerse wereld enorm heeft doen oplopen. Daardoor is ook het huwelijk tussen kapitalisme en democratie steeds verder onder druk komen te staan. Wolfgang Streeck schetst een verontrustend beeld van de toestand van de kapitalistische economie, die weleens niet langer in staat zou kunnen zijn om de tijd te kopen die ze nodig heeft om zichzelf in stand te kunnen houden. Wolgang Streeck is emeritus directeur van het Max Planck Instituut voor Sociale Wetenschap in Keulen en professor in de sociologie aan de Universiteit van Keulen. Hij bekleedde talloze gasthoogleraarschappen en wordt geroemd om zijn vermogen economische kennis te vertalen voor een breder publiek. 'In zijn analyse vallen alle stukjes op hun plaats. Van de zeer hoge inflatie in de jaren zeventig, via de snel oplopende staatsschulden in de jaren tachtig, naar de financialisering en daarmee samenhangende groei van de private schulden in de jaren negentig: telkens weer werden sociale conflicten afgekocht met monetaire kunstgrepen. Sociale vrede op krediet.' De Groene, Koen Haegens 'Gekochte tijd is geen vrolijk boek. Het is wel een uitermate eerlijk boek. En verplichte lectuur voor iedereen die zich wanhopig afvraagt wat er de afgelopen dertig jaar in hemelsnaam is gebeurd met onze dromen van toenemende welvaart, afnemende ongelijkheden en voortschrijdende emancipatie.' Ewald Engelen